תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי השירותים להזמנת טיסות, חבילות נופש, בתי מלון, העברות, אטרקציות בחו״ל, וחבילות מסיבות בעת השימוש והרכישה באתר האינטרנט של החברה.

דרכי יצירת קשר: סאן ג׳וי בע״מ

ח.פ.: 516594504

כתובת: דרך מנחם בגין 121, תל אביב יפו

טלפון: *3427

דוא״ל: hello@sunjoy.co.il

האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני בתחום התיירות אשר מציע (בין היתר) למכירה מוצרי תיירות ואטרקציות שונים (להלן: “המוצרים או השירותים”). באתר האינטרנט שלה בכתובת ״www.sunjoy.co.il״ מכירת חבילות נופש, בתי מלון, העברות, אטרקציות, כרטיסים למסיבות, מועדונים ושירותי קרקע בחו״ל וכל הם בתחום התיירות המוצעים ע״י ספקים מצד שלישי והיא הגורם המקשרת ומתווכת בלבד בין הנוסעים לספקי השירות בין אם זה בארץ ובין אם זה בחו״ל להלן: ״תיירות יוצאת, או תיירות חוץ״.

תנאי שימוש כלליים באתר

האמור כתוב בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

להלן הכתוב בתקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין והמשתמש באתר לבין האתר לרכישת השירותים המוצעים בו. את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת מוצרים מהאתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר ובתקנון זה לפני ולאחר הרכישה.

1.0  היחסים מול ״סאן ג׳וי״ בע”מ (להלן: “החברה”) לבין כל אדם, גולש, לקוח ו/או כל גוף המשתמש באתר וברכישת השירותים המוצעים בו. שימוש בשירותים שהוא מציע מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים הכתובים בתקנון זה ולפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש בתקנון זה או באחד מהכתוב באתר, חל על המזמין איסור להשתמש בשירות האתר ולרכוש אותם. סאן ג׳וי בע״מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש בשירותי האתר אם ואינך תעמוד או לא תאפשר את הסכמתך לתנאי השימוש ותקנון זה.

1.1  על החברה להבהיר כי החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ולשנות תקנון זה וללא הודעה בכתב או מראש. גולשים ומשתמשים שאינם מסכימים עם האמור בתקנון זה מתבקשים שלא לבצע כל פעולת הזמנה או רכישה באתר החברה.

1.2  תנאים אלה חלים על השימוש באתר והגולשים בו, ובכלל בשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, טאבלטים למיניהם, מחשב וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר. השימוש באתר והשירותים המוצעים וביצוע ההזמנות בו הינם בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן. תקנון זה מהווה הסכם בין סאן ג׳וי בע״מ להלן: ״החברה” לבין המשתמש הגולש באתר. המשתמש מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פי תקנון זה בלבד לאחר ההזמנה ולפני לפי ההנחיות באתר.

1.3  אישור המשתמש בשולי התקנון (על ידי סימון בכפתור בעת ביצוע ההזמנה: “אני מסכים לתקנון ותנאי ההזמנה באתר”) או להלן בשמו ״צ’ק בוקס״ וללחוץ על לחצן ״להשלמת ההזמנה״ מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת מצד הלקוח לכל האמור בתקנון זה. ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד “החברה” ו/או מי מבעליה ו/או עובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מטעמם, אלא על פי המפורט בתקנון זה בלבד. בנוסף המצהיר המזמין את השירותים שמציעה החברה באתר מצהיר כי הוא מתחייב לפעול לפי כל ההנחיות המפורטות בהם ובתקנון זה. המזמין מוותר בעת ביצוע ההזמנה על כל טענה לפיה אינו קרא את תקנון זה ואת התנאים הכלולים בו להזמנות ורכישה באתר והשירותים שהחברה מציעה ולא נתן את הסכמתו לתנאים והנחיות המפורטים בהם ובתקנון זה.

1.4  יובהר ללקוח, לגולשים, לרוכשים באתר ולמשתמשים בו כי ״סאן ג׳וי בע״מ״ אינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מהשירותים המפורטים להלן בתקנון זה באופן עצמאי ועל ידה, אלא ע״י ספקים שלישיים ומשניים ומארגנים מקומיים בחו״ל. ״החברה״ מבהירה כי כל השירותים המוצעים נרכשים עבור הלקוח ובשמו מנותני השירותים השונים עימה היא עובדת ומתקשרת ונתונים לאחריותם ותנאיהם בלבד. ובהם: ספקי בתי מלון ובתי מלון בארץ ובחו״ל, ספקי תעופה בארץ ובחו״ל, חברות תעופה בארץ ובחו״ל, סוכני תיירות וספקים תיירות בארץ ובחו״ל, חברות תיירות בארץ ובחו״ל,, ספקי חבילות נופש בארץ ובחו״ל, ספקי שירותי קרקע בארץ ובחו״ל, חברות המציעות אטרקציות כגון: שייט, מסיבות, מועדוני לילה, העברות, אוטובוסים הסעות, ושירותים משתנים כאלה ואחרים המספקים בעצמם את השירותים (להלן – “ספקי צד שלישי, צד משני, ספקים שונים, סיטונאי תיירות וספקי החברה בארץ ובחו״ל”).

אבטחת מידע, פרטיות, ואבטחת פרטים אישיים

1.5  להלן הפרטים האישיים שמוסר המשתמש או הרוכש בעת ביצוע ההזמנה בעת השימוש באתר, הכוללים את פרטי הרכישות שיתבצעו או יבוצעו בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. ולהלן החברה מתחייבת לא להעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לגורמים חיצוניים מלבד לצד שלישי ובהם: ספקי חברת תעופה, ספקי בתי מלון, ספקי אטרקציות, ספקי שירותי קרקע, ספקי בעלי מועדונים ומסיבות בחו״ל המצויינים בעת רכישת החבילה והן על מנת להשלים את פעולת הרכישה או פנייה שהמשתמש / הלקוח ביצע המשתמש באתר האינטרנט של החברה. ייתכן וקיים שהמידע יועבר לחברות אשראי וחברות תשלומי צד שלישי, רשויות ממשלתיות או רשויות האחראיות על שדות תעופה, ביטחון בינלאומי, ביטחון מדינתי וממשלתי הן בישראל והן באירופה, אסיה המזרח התיכון ואפריקה שידרש על פי דין. הגולש, המשתמש והמזמין באתר מאשר בזאת כי אכן הוא מודע על כך ובמידת הבקשה שיתבקש מול החברה לשתף פרטים שונים הקשורים להזמנה ועל הקשור בנסיעת הלקוח והוא מאשר ל”חברה” לעשות כך עפ”י דרישה של כל רשות בארץ ובחו”ל וללא אישור בכתב.

1.6  חברתינו משתמשת בשירותי אבטחת מידע שמסופקים ע״י חברת השרתים בה אנו פועלים ונרכשת ממנה על בסיס כל התקנים הבינלאומיים המחייבים אתרי סחר ועל כן, המשתמש, הגולש, והמזמין באתר מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה נגד “החברה” ו/או מי מטעמה עקב פגיעה בפרטיות, בפרטי ההזמנה, בפרטים אישיים, ובפרטי הנסיעה ו/או פריצה לאתר, ו/או שיבושים בשירותיה. חל איסור על המשתמשים באתר להשתמש בתוכנות ריגול, תוכנות עוינות ותוכנות מזיקות ולפגוע בתוכן ובפרטיות המשתמשים באתר או במידה השמור בו ובמערכות בו היא משתמשת חל איסור על זיוף או התחזות לאדם אחר או שימוש במסמכים שאינם רשמיים ומזוייפים.

1.7  סאן ג׳וי בע״מ להלן ״החברה״ ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך ששרת האתר נקי מרוגלים, ו/או ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין; ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו; היכולים לפגוע במחשב ו/או בטאבלט, טלפון נייד, או כל מכשיר שונה בשל כניסה לאתר, השימוש, והרכישה בו. כמו כן, סאן ג׳וי בע״מ אינה אחראית לכל נזק שייגרם בעת הגלישה באתר או בעת ההזמנה. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר. “סאן ג׳וי בע״מ” לא תישא באחריות ואינה תפצה כל פעילות בלתי חוקית שתתקיים באתר על ידי משתמש ו/או גורם חיצוני אחר. המשתמש ישפה ו/או יפצה את “החברה” ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים ו/או הוצאות משפטיות ו/או אחרות כלשהם אשר יחולו על “החברה” כתוצאה משימוש באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

תנאי ההזמנה באתר: חבילות נופש, טיסות, אטרקציות בחו״ל, חבילות גלישה “sim” המסופקים ע״י צד שלישי

1.8  סאן ג׳וי בע״מ פועלת על פי תנאי חברות התעופה, בתי המלון וספקי התיירות השונים עימה היא מתקשרת ועובדת (להלן – “ספקי צד שלישי, צד משני, ספקים שונים, סיטונאי תיירות וספקי החברה בארץ ובחו״ל”) על פי הסכמי התקשרויות שונים ואחריותם מוגבלת על פי אמנות בינ”ל וחוקים מקומיים בארץ ובחו״ל. לפני הזמנת חבילה באתר עליך להסכים לכתוב בתקנון זה. תפקידה של ״החברה״ היא חברה מקשרת בלבד בין המשתמש לבין חברות התעופה ו/או המלונות ו/או סוכני הנסיעות ו/או סיטונאי התיירות, ו/או ספקי האטרקציות כגון: מועדני לילה, שירותי מסיבות ופנאי ו/או ספקי העברות כגון: הסעות, שייט, אוטובוסים, העברות או כל שירות המוצע ע״י ״החברה״ באתר הזמין לרכישה ולא תהיה “לחברה” אחריות במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק ו/או הפסד שיגרמו עקב תקלות או ביצוע לקוי ופגום של אותם השירותים וספקי השירותים המצוינים בהתקנון זה והאחריות לגביהם תחול אך ורק על אותם ספקי השירותים (להלן – “ספקי צד שלישי, צד משני, ספקים שונים, סיטונאי תיירות וספקי החברה בארץ ובחו״ל”), על פי תנאי השירות והתקנון שלהם, ובהתאם לפרטים המפורטים במסגרת כל הזמנה שבוצעה באתר.

1.9  יצוין ויודגש כי כל הזמנה שבוצעה באתר הנה הזמנה על תנאי ואינה מהווה כל אישור הזמנה מאחד מהשירותים עד לאישור רשמי על כך. סאן ג׳וי בע״מ אינה מתחייבת על דבר בשום צורה או עניין עד שתתקבלנה הודעת אישור מהספק עימה המתקשרת על אישור רשמי בכתב בעניין ההזמנה שהתבצעה ולמזמין לא תהיה כל תלונה על כך. הזמנת מוצר נפרד ויחיד באתר אינה תלויה ואינה קשורה בהזמנת מוצר אחר המתקשרת באותה ההזמנה או בהזמנה נפרדת, אלא אם נמכרו המוצרים מלכתחילה כחבילה אחת, אלא אם צוין הדבר במפורש בדף ההזמנה.

טיסות

2.0 נוסע אשר קיבל הודעה על שינוי תנאי הטיסה על פי החוק או על ביטול טיסה, 14 ימים לפחות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה שהוזמנו, ובנסיבות השינוי ובהתאם לחוק שירותי תעופה בישראל, יוכל לבחור בהשבת התמורה או בכרטיס טיסה חלופי על פי החלטתו, למעט אם הודיע אחרת בעת קבלת ההודעה על אחד משינויים אלה. בנוסף יודגש כי טיסות שכר אינם כוללות התחייבות לטיסה מסוימת. פרטי הטיסה המלאים והתנאים המלאים הקובעים לעניין זה הם אלו הנקובים בכרטיסי הטיסה בלבד, אלא אם כן ונמסרה ללקוח הודעה מפורשת מהחברה או ישירות מספקי השירותים וחברות התעופה עימה היא מתקשרת על שינוי פרטי הטיסה, בסעיף זה אינו מונע מהמזמין כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.

2.1 לספקים עימם החברה מתקשרת (להלן – “ספקי צד שלישי, צד משני, ספקים שונים, נותני שירות, סיטונאי תיירות וספקי החברה בארץ ובחו״ל”). ישנה הזכות לשנות את פרטי הטיסות או את פרטי החבילה או האטרקציות המוזמנות לאחר ביצוע ההזמנה בכפוף להוראות הדין בדיני תעופה / תיירות במדינה בה החברה רשומה והתחייבויותיה ולפעול על פי החוק המקומי ולרוכש השירות לא תהיה שום טענה כלפי סאן ג׳וי בע״מ על כך.

2.2  סאן ג׳וי בע״מ להלן: ״החברה״ אינה אחראית על התוכן שמסופק או מופיע באתר ״החברה״ שנלקח מצדדים וספקים שלישיים (להלן – “ספקי צד שלישי, צד משני, ספקים שונים, סיטונאי תיירות וספקי החברה בארץ ובחו״ל”). לרבות אתרי צד שלישי, ובאחריות המשתמש לוודא את כל הפרטים הרלוונטיים בעת רכישת מוצרי התיירות שבהן הוא מעוניין ורוצה לרכוש טיסה ו/או בית מלון ו/או חבילת נופש ו/או חבילת אטרקציות ו/או כרטיסי sim כגון: יעד חבילת הנופש או הטיסה, תאריך חבילת הנופש או הטיסה, הכבודה הכלולה בכרטיס הטיסה, העברות הכלולות או שאינם כלולות בחבילת הנופש, הסעות שאינם כלולות וכלולות בחבילת הנופש, אטרקציות, מידע על האטרקציות המוצעים באתר, הפרטים ותקנון הספקים השונים להלן ״הספקים״ איתם ״החברה״ מתקשרת, שינוי תנאי רכישת חבילת גלישה ברכישת sim, שינוי בעת השימוש ברכישת גלישה ברכישת sim, ותנאים המופיעים כאותיות קטנות ותנאי ההזמנה המלאים. פרטי הטיסה ו/או החבילה ו/או הטרקציה המופיעים בפירוט הדוא״ל שיתקבל לאחר ההזמנה הם המחייבים לעניין תנאי ההזמנה. במידה ויתכנו ביטולים או שינוים במועדי ובמסלול טיסתכם ביוזמת חברת התעופה.

2.3  כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, הכרטיסים או שירותים, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי לרבות חברת התעופה ו/או אתרי צד שלישי שמהם המשתמש קיבל פרטים על הטיסה או מהם המשתמש רכש את הכרטיסים, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי סאן ג׳וי בע״מ.

2.4  זכויותיו של הנוסע הכרוך בעיכוב, ביטול או הקדמת טיסה הינם מפורטות בחוק שירותי תעופה על פי הדין בישראל (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע”ב-2012. ״החברה״ מתחייבת ליידע את הרוכשים או בדוא״ל או בהודעת טקסט או WhatsApp על פי המידע שסופק בעת ההזמנה ל״חברה״ על זכויותיו ולסייע לו בקבלת ההטבות האמורות בחוק על פי הדין האמור ובמידת בקשת הנוסע תפנה למפעיל הטיסה, ספק החבילה או למי מטעמם, למימוש זכאותו וזכויותיו של הנוסע לאותן הטבות בהתאם להוראות החוק והדין הקיים.

2.5  פרטי הטיסה המופיעים בכרטיס הטיסה לאחר ההזמנה הם הפרטים הנכונים והמחייבים לטיפול ולקבלת שירות עבור תנאי ההזמנה, במידה ויתכנו ביטולים או שינוים כלשהם במועדי ובמסלולי הטיסות ביוזמת חברת התעופה, חברת התעופה תודיע על שינויים אלה לחברתינו או ישירות אליכם בהתאם לפרטי ההתקשרות אותם השארתם באתר בעת ביצוע תהליך ההזמנה. חברת התעופה עשויה אף להציע לכם חלופות שונות לטיסתכם אך אינכם מחויבים לקבל את ההצעה המוצעת. הנכם מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות שלנו לבחינת זכויותיכם על פי חוקי התעופה ולקבל את ההצעות החלופיות ככל שיהיו או שיתאפשרו.

2.6  במידה וישנם בקשות מיוחדות כלשהם בעניין כרטיסי הטיסה, פרטי הטיסה, הושבה, כבודה, וכו׳. ״החברה״ תעביר לחברת התעופה בקשות אלה, אך ככל שניתן, כל בקשה של הלקוח המזמין, אין ״החברה״ מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תמולא, אלא אם מופיעה בעת ההזמנה או לפני ההזמנה כבקשה מיוחדת של המזמין כאופן צרכיו המיוחדים שלו וכתנאי להזמנה והינה ואושרה בידי חברת התעופה, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה או בפרטי ההזמנה.

2.7  יודגש ויצויין כי המזמין מאשר כי סאן ג׳וי בע״מ להלן ״החברה״ אינה אחראית על טיב הארוחות ואופן ההגשה בעת הטיסה, ואינה אחראית על כל רגישות כלשהי במידה ויש בעת הגשת הארוחה עבור הנוסע בכל צורה שהיא והינה על אחריותו בלבד, נציין כי הזמנת כרטיסי טיסה בטיסות שכר אינה כוללת הגשת מזון ומשקאות בעת מהלך הטיסה.

2.8  יודגש ויצויין כי בטרם אישורה הסופי של כל הזמנה על ידי ספקי השירות להלן ״הספקים״ בארץ ו/או בחו”ל, תיחשב כל הזמנה כמעמדה על תנאי בלבד עד למועד אישורה הסופי ולפיכך החברה אינה מתחייבת למחיר, או לתאריך הנקוב או לאישור ההזמנה עד לביצועה המלא בהודעה, במידה ואינה התקבלה הודעה המאשרת את פרטי ההזמנה באופן רשמי, יש להתייחס לבקשת ההזמנה כהזמנה בהמתנה ושאינה עדיין מאושרת ובגדר בקשה בלבד.

2.9  יודגש ויצויין כי בתנאים מסוימים ובטיסות שכר עלייך לפעול לפי חוקי חברת התעופה או המוביל האווירי ולאשר את טיסת החזור 72 שעות לפני תאריך החזרה בהתאם לפרטים המופעים בכרטיס הטיסה שבידך, עליך לוודא בערב שלפני טיסת החזור כי אין כל שינוי בפרטי הטיסה, שעות הטיסה, ופרטי ההזמנה. ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי ״החברה״ על כך או נושא זה.

3.0  יודגש ויצויין כי המזוודות, המטען, וחפציו האישיים שנמסרו הינה באחריות הבלעדית והמלאה של חברת התעופה המבצעת בפועל, ונותנת בפועל את השירות. לרבות בשל אובדן ו/או איחור ו/או כל נזק שנגרם לכבודה או לחפציו, או המטען שנשלח והתקבל לחברת התעופה.

3.1  במקרה של נזק, אובדן, איחור או פגם בקבלת הכבודה על הנוסע לדווח באופן מיידי לחברת התעופה על האירוע בדלפק האבדות ביעד המוצא.

3.2  יודגש ויצויין כי בכל מקרה שבו הנוסע ביצוע צ’ק אין מוקדם באופן עצמאי או רכש שירותים באופן עצמאי באתר חברת התעופה או ספק השירות יש להביא לשדה התעופה את מסמכי העלייה למטוס ואישורי התשלום ולהציגם בשדה בפני הגורמים הרלוונטיים.

3.3  יודגש ויצויין כי הביטול יתאפשר עד 14 ימי עסקים לפי החוק להגנת הצרכן מיום ביצוע ההזמנה ולא מיום היציאה לטיסה / חבילת נופש / בית מלון.

מלונות וחבילות נופש, אטרקציות

3.4  חבילות נופש כוללות: טיסה הלוך ושוב, העברות הלוך ושוב, שהייה בבית מלון המוצע לפני תהליך ההזמנה באתר ובתנאים המפורטים, מיסים והיטלים מקומיים.

3.5  לידיעת הנוסע, הנוהל המקובל ברחבי העולם לבקשת צ׳ק אין וקבלת חדרים בבתי מלון בחו”ל והיציאה מהם הינם בשעות: צ׳ק אין (כניסה וקבלת החדר) החל מהשעה 14:00 וצ׳ק אאוט (יציאה והחזרת חדרים) הינה לרוב עד השעה 12:00 בצהריים. ייתכן בעת ההופעה וביצוע הצ’ק אין במלון המזמין יתבקש להציג כרטיס אשראי בינלאומי לביטחון, על פי חוקי בית המלון והינם על אחריות המזמין בלבד.

3.6  במידה ולא תתקבל אישור להזמנת המלון הנבחר בסיום תהליך ההזמנה באתר ״החברה״ תעשה כמיטב יכולתה להציע חלופות אפשריות בהתאם לצרכי ובקשת הלקוח ותקציבו, יובהר כי לא תמיד ניתן להבטיח או להתחייב שהחלופות תהיינה שוות. המזמין יהיה רשאי לקבל את החלופה, או לבטל את ההזמנה ללא חיוב נוסף.

3.7  כל התמונות המופיעות באתר ובפרטי ההזמנה הן בגדר המחשה בלבד, ואין להסתמך עליהן בכל צורה שהיא. כל המידע המופיע באתר אודות השירותים המוצעים במלון הינו מבוסס במלואו על המידע המתקבל מאת הספקים עימה החברה מתקשרת. ל״חברה״ אין מוערבות בתוכן המידע שנמסר לה על ידי הספקים/צדדים שלישיים ומשניים, ואין באפשרותה לאשר באופן וודאי את המידע שהתקבל, במידה ואינו מדוייק או מתואר בצורה שבה הוא הומחש באתר ״החברה״ לא תשא בכל אחריות לכל אי-התאמה, חוסר, אי דיוק, הטעייה או טעויות הכלולים במידע שהתקבל. ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי ״החברה״.

3.8  יודגש ויצויין כי רמת בתי המלון ודירוגם נקבע ע”י משרדי התיירות המקומיים של כל מדינה ומדינה ובהתאם לחוקים המקומיים והדין בהם. יודגש כי חלק מהשירותים המוצעים על ידי בתי המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה ואין אנו שולטים בהם. הנהלת ועובדי המלון רשאים להפסיק או לסגור זמנית חלק מהמתקנים או להפסיק מתן שירות כלשהו ואין ל״חברה״ אחריות כלפי החלטות אלה ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי סאן ג׳וי בע״מ.

3.9  יודגש ויצויין כי סאן ג׳וי בע״מ לא תהיה אחראית להליכי שיפוץ או הליכי בנייה בבית המלון ובסמוך לו ולרעשים הנלווים מבחוץ ומסביב לו.

4.0  יודגש ויצויין כי סאן ג׳וי בע״מ לא תהיה אחראית ואינה אחראית על נושאים כגון אחריות כלשהי של אי פעילות מתקן בחדר בעת קבלתו כמו מיזוג אוויר, מיטה ונוחות, חדר רחצה, אינסטלציה, עיצוב החדר או כל נושא שהינו באחריות המלון בלבד.

4.1  בעת ביצוע ההזמנה באתר יודגש כי ההזמנה היא לחדר מסוים בבית המלון או בבית האירוח ובמקרה של העדר ציון סוג החדר באופן מדוייק באתר שנלקח מצד הספק סאן ג׳וי בע״מ אינה מתחייבת לספק סוג כלשהו של חדר שאינו צויין בעת ההזמנה.

4.2  יודגש כי השיבוץ לחדרים בבית המלון או בבית האירוח נעשה לפי שיקול דעתו של בית המלון בלבד ואין ל״חברה״ אפשרות להתערב או להתחייב לקבלת סוג חדר כזה או אחר אלא אם צויין אחרת לפני ובעת ההזמנה.

4.3  יודגש כי לבית המלון או בית האירוח שמורה הזכות הבלעדית לקבוע או לשבץ את המזמינים בכל חדר על פי שיקול דעתם אלא אם נקבע/צויין במפורש בעת ההזמנה על התחייבות לחדר מסויים ול״חברה״ אין אפשרות להתחייב על סוג חדר מסוים (מספר חדר, מספר קומה, וכו׳.) ואישור תקנון זה הנך מצהיר כי כי לא תגיש כל תלונה כלפי האתר, עובדיו או בעליו.

4.4  יודגש כי לא יתקבלו כל תלונות שהם במקרים של דרישת תשלום במלון עבור שירותים נוספים, או כל תשלום דרישה נוסף במלון או תשלומי מס מקומי/מיסי לינה, מס המשולם ישירות במלון על ידי המזמין והנוסע הנתונים להחלטת הרשויות והחוקים המקומיים.

4.5 יודגש כי תנאי הביטול למרכיבי חבילות נופש, טיסות ואטרקציות המוצעים באתר יהיו כתנאי כל מרכיב בחבילה בנפרד וכל בקשה על שינוי/ביטול יטופלו על פי תנאי הספק ותנאי החוק להגנת הצרכן.

4.6  שינוי או ביטול הזמנות שאינן במסגרת החוק להגנת הצרכן או עסקאות שכפופות לשיתוף פעולה עם ספק שלישי שאינו רשום כנותן שירות במדינת ישראל יטופלו בתנאים הבאים: כל בקשה שתתקבל לביטול או שינוי ההזמנה שאינה כפופה לחוק הגנת הצרכן תועבר ל״חברה״ בדוא״ל לכתובת: hello@sunjoy.co.il ועל הלקוח לוודא שאכן קיבל דוא״ל חוזר המאשר את פנייתו בנושא לכל דבר ועניין. כל בקשה שתתקבל לביטול הזמנה או בקשה לשינוי פרטי ההזמנה שאינה כפופה על פי חוק הגנת הצרכן תחושב כביטול ההזמנה לכל דבר ועניין ותגבה דמי ביטול מלאים בכפוף לכל דין.

4.7  ה״חברה״ רשאית לבטל כל חבילת נופש, טיסה, הזמנת מלון, הזמנת אטרקציות או כרטיסים לחבילת מסיבות, או כל שירות אחר שהיא מציעה מכל סיבה שהיא שאינה תלויה בדבר. ובכך לא יאוחר מ 14 ימי עסקים. במקרה של ביטול עסקה יוצעו ללקוח חלופות ואפשרויות שונות לבחירתו. במידה והחלופות אינם לפי טעמו או רצונו של הלקוח החברה תבצע החזר תשלום או מקדמה שהלקוח שילם תחת אמצעי התשלום בו ביצוע את ההזמנה. למזמין לא יהיו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג כלפי סאן ג׳וי בע״מ בעניין זה.

4.8  ה״חברה״ רשאית לבטל כל עסקה שבוצעה כהונאה או במרמה.

4.9  ה״חברה״ שומרת לעצמה את הזכות ואת הרשות לבטל כל הזמנה ו/או התקשרות עם המזמין בתנאים הבאים: טעות בנתונים ו/או פרטים שאינם נכונים ומדוייקים ו/או איכות המוצרים ו/או שגיאה במיקום האירוח ו/או האטרקציות ו/או איכות והמוצרים ו/או שינוי במחיר המוצרים בתום לב של הספק/ספק צד שלישי שאינם עומדים בתנאי החברה. ו/או תקלה בפעילות האתר או במערכות האתר שאינם בשליטת סאן ג׳וי בע״מ אלא בשליטת ״כוח עליון״.

5.0 ה״חברה״ אינה מתחייבת ואין באפשרותה להתחייב כי יהיה ניתן לתקן/לערוך/לשנות תאריכים או פרטים אישיים בהזמנת אטרקציות מול ספקים שלישיים ומקומיים בחו״ל לרבות הסעות, העברות, כרטיסים לאטרקציות (טיולים, טיולים עם מדריך, וכו׳) כרטיסים למועדוני לילה, כרטיסים למסיבות באור יום וכו׳.

יצויין כי ה״חברה״ תעשה כל שביכולתה לפנות עבור המזמין בהתקשורת והתנהלות מול ספקים שלישיים שמהם נרכשו מוצרי אטרקציות וזאת בכדי לנסות לקבל את הפיצוי או הזיכוי במידה וקיים במידה ויש סיבה מתאימה לכך, אך אינה מתחייבת על כך.

5.1  יודגש ויצויין כי ה״חברה״ אינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מהשירותים המוצעים באתר ובהם טיסות, בתי מלון, אטרקציות, ארגון המסיבות, הסעות, העברות, טיולים עם מדריך וכו׳. כל השירותים המוצעים לרכישה לאתר נרכשים על פי בקשתו של המזמין ועל פי בקשתו בנפרד מנותני שירותים שונים כמו ספקים וספקי צד שלישי ומארגנים מקומיים.

5.2  יודגש ויצויין כי למזמין שמורה הזכות לבטל את אחד האטרקציות שנרכשו באתר המצויינות בהתראה מראש שלא יאוחר מ 72 שעות ממועד ההספקה המתוכנן והן: חבילת מסיבות או חבילת מועדוני לילה ויום, כרטיסים למסיבות למועדוני לילה ויום ולזכות הספק לשנות את תוכן האירוע או את תוכן האמנים המופיעים בהם ללא כל הודעה מראש.

5.3  יודגש ויצויין כי סאן ג׳וי בע״מ ו/או הספק שומרת לעצמה את הזכות וללא כל תלונה מצדו של המזמין לשנות את פרטי חבילת המסיבות ו/או אטרקציות המוצעת באתר בכל רגע נתון וזאת לרבות החלפת מקומות הבילוי באחרים ו/או שינוי מקומות, תוכן האמנים, הבילוי בהתאם, לרבות שעות, שעות איסוף, שעות חזרה, ושעות כניסה וללא הודעה בכתב או הודעה מראש.

5.4  יודגש ויצויין כי הספק שומר לעצמו את הסיבות לסרב לכניסתו או יציאתו באמצע קבלת השירות של המזמין בהתאם להוראות וחוקי המקום המקומיים ועל פי שיקול דעתו.

5.5  יודגש ויצויין כי האחריות כי עבור כל מקרה רפואי ו/או תאונה בכל תקופת השהייה בעת אספקת ההזמנה להלן ״האטרקציה״ מועדון לילה או מועדון יום תהיה על אחריותו של המזמין ועל אחריותו להזמין ביטוח נסיעות לחו״ל הכוללים את הכיסויים המתאימים לפי צרכיו האישיים ולא תהיה כל תלונה/תביעה כלפי סאן ג׳וי בע״מ ו/או אחד ממנהליה /ואו אחד מעובדיה ו/או האתר והאתר אינו יפצה ו/או ישפה את המזמין בשום צורה שהיא והנך מסכים לתאים אלה. במקרה רפואי ו/או תאונה המצריך עזרה של גורם מקומי במדינת היעד החברה תנסה מטוב לב לסייע מתוך ניסיון לתקשר ולעזור למזמין בכל דרך שהיא מול הגורמים המטפלים בנושא אך אינה מתחייבת ו/או יכולה להתערב ו/או להבטיח זאת למזמין.

5.6  יודגש כי הביטול יתאפשר עד 14 ימי עסקים לפי החוק להגנת הצרכן מיום ביצוע ההזמנה ולא מיום היציאה לטיסה / חבילת נופש / בית מלון. ראה טבלת ביטולים בהמשך הדף.

פירוש האירוח במלונות המוצעים באתר:

BB (לינה וארוחת בוקר) – ארוחת בוקר בלבד.

HB (חצי פנסיון) – ארוחת בוקר וארוחה חמה נוספת, לרוב ארוחת ערב.

FB (פנסיון מלא) – שלושה ארוחות.

AI (הכול כלול) – שלושה ארוחות, בתוספת שתייה קלה ותוספות (“הנקראות אקסטרות”) נוספות לפי שיקול דעתו של בית המלון המשתנה מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתו של בית המלון

ביטולים, תשלומים, החזרים וזיכויים

5.5  על פי דיני הגנת הצרכן בישראל רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 ימי עסקים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר. ובתנאי השירותים אינם ניתנים במלואם מספקי תעופה ו/או חבילות נופש ו/או טיסה ו/או בית מלון שאינם ספקים מחו״ל. דמי הביטול שיגבו בגין הביטול יעמדו על סך של 5% או 100 ש”ח, הנמוך מביניהם מכל אדם בהזמנה בהזמנת חבילת נופש / טיסה / בית מלון שיסופק ע״י ספק ישראלי מוצרים שיסופקו ע״י ספק שהינו בחו״ל יקבעו על פי החוק המקומי בו חברת הספק רשומה.

5.6  תיקון שם בטיסה סדירה לאחר הכרטוס יחוייבו בדמי שינוי בה״כ 110$

5.7  בכל רכישה שתבוצע באתר באמצעות כרטיס אשראי החברה תהיה רשאית לחייב את המזמין בהוצאות ששולמו לחברת האשראי בהתאם לתקנה מס 5 בתקנון הגנת הצרכן, תשע״א – 2010.

5.8  יודגש כי ימי עסקים אינם כוללים את ימי המנוחה.

להלן תנאי הביטולים:

מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמך זה, המארגן אינו אחראי למתן החזר כספי בגין שירותים שלא נוצלו על ידי הנוסע. המארגן שומר לעצמו את הזכות לקבוע דמי שינוי שונים בהודעה מראש במעמד ההזמנה. למען הסר ספק – שינוי שם נוסע בהזמנה, או שינוי מועד הטיסה, משמעו ביטול ההזמנה על כל המשתמע מכך לרבות דמי הביטול ובצוע הזמנה חדשה במחיר החדש התקף ביום בצוע השינוי. מוסכם כי במקרה של ביטול הזמנה על ידי הנוסע/הסוכן, יחויב הנוסע/הסוכן בדמי ביטול המפורטים להלן (אלא אם יימסר אחרת במעמד ההזמנה ולמעט חודשים יולי, אוגוסט, ראש השנה, סוכות, פסח ושבועות ולמעט טיסות סדירות שיפורטו במסמך זה בהמשך) דמי הביטול עבור הזמנות ב”עונה רגילה” (כל חודשי השנה פרט ל”עונת השיא”): ניתנה הודעת ביטול עד 22 יום לפני מועד הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור 25% מערך החבילה ניתנה הודעת ביטול בטווח של 21 יום ועד 15 יום לפני מועד הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור 50% מערך החבילה ניתנה הודעת ביטול בטווח של 14 – 4 ימים לפני מועד הטיסה יגבו דמי ביטול בשיעור 75% מערך החבילה ניתנה הודעת ביטול החל מ-3 ימים ועד מועד הטיסה או לא התייצב הנוסע לטיסה בתאריך הנקוב, יגבו דמי ביטול בשיעור 100% מערך החבילה דמי ביטול עבור הזמנות ב”עונת השיא” – תקפה בחגים (חגי יהודים, נוצרים וערבים), לקיץ וחגי תשרי: 16.6-18.10 ולתקופה בדצמבר שמתחילה בחנוכה, כוללת את הקריסמס והסילבסטר ומסתיימת ב-5.1. ניתנה הודעת ביטול עד 22 יום לפני מועד הטיסה, יגבו דמי ביטול בשיעור 50% מערך החבילה ניתנה הודעת ביטול בטווח של 21 יום עד 8 ימים לפני מועד הטיסה יגבו דמי ביטול בשיעור 75% מערך החבילה ניתנה הודעת ביטול החל מ-7 ימים ועד מועד הטיסה או לא התייצב הנוסע לטיסה בתאריך הנקוב, יגבו דמי ביטול בשיעור 100% מערך החבילה האמור לעיל לא יחול על טיסות סדירות של חברות תעופה אחרות למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מהורות חוק הגנת הצרכן התשמ”א (1981) המפורטות להלן. דמי ביטול בטיסות סדירות של חברות תעופה אחרות – טיסות בינלאומיות: התשלום ייעשה על פי דמי הביטול שיגבו על ידי חברות התעופה השונות ובתוספת דמי טיפול בסך של 50 $ לאדם. דמי ביטול בטיסות פנימיות בטיסות בינלאומיות: מרגע ביצוע ההזמנה יגבו דמי ביטול מלאים בשיעור 100% מערך העסקה. למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א (1981) המפורטות להלן.

*רכישת sim אינה ניתנת לביטול.

*יובהר למזמין או למשתמש באתר כי כחלק מתהליך ההזמנה באתר עליו למלא את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו הנינו מעוניין לשלם עבור המוצרים. יובהר ויודגש כי אתר החברה מאובטח ופועל בהתאם לתקני האבטחה המחמירים ביותר. ומותקנת בו תעודת SSL. לתשומת לבך, החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות ואופן קבלת המידע. כל העברה של אמצעי תשלום לרבות מספרי כרטיס אשראי בעת הרכישה באתר הינה מתבצעת באופן מוצפן בתנאים המחמירים ביותר. אם זאת בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, חברת האשראי וכו׳. החברה אינה ולא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד, יגנב או אם יעשה בו שימוש לא מורשה או שימוש לרעה.

חבילות גלישה ורכישת “SIM”

5.9  סאן ג׳וי בע״מ מציעה באתר רכישת sim ו/או esim ללקוחות המעוניינים כחלק משיתוף פעולה ו/או השתתפות בתוכנית שותפים מול חברות שונות וספקים שונים בישראל או במדינות שונות בעולם והלקוח המעוניין יועבר בעת הלחיצה על הפרסום או הבאנר המצוין באתר לאתר שאינו נקשר בשום צורה לאתר החברה וימשיך את רכישת המוצר באתר הספק, האחריות על תנאי הרכישה, הסכם הרכישה וההתקשרות הינם על אחריות הספק בלבד.

*סאן ג׳וי בע״מ תספק בתנאי מבצע מסוימים כרטיסי sim לגלישה בחו״ל בחינם לרוכשים באתר וללא עלות והינה רשאית להפסיק את המבצע ללא כל הודעה מראש ט.ל.ח ולמזמין לא תהיה כל תלונה בעת השימוש בו.

*סאן ג׳וי בע״מ מציעה אפשרות לרכישת sim מבית orange ספרד ואת תנאי השימוש בו, ההגבלות, ותנאים כללים ניתן לקרוא באתר הספק בכתובת: https://www.orange.es

כיסויים וביטוח

6.0  מומלץ למזמין כי עליו לרכוש ביטוח נסיעות לחו״ל מקיף ונרחב ולרכוש את הכיסויים המתאימים לפי צרכיו האישיים.

6.1  סאן ג׳וי בע״מ מציעה באתר לינק לרכישת ביטוח נסיעות מבית ״פספורטכארד״ והלקוח המעוניין יועבר בעת הלחיצה או בעת התעניינותו לאתר ייעודי מבית ״פספורטכארד״ ולחברה לא תהיה כל אחריות לגבי אופן רכישת הביטוח, מחירי הביטוח, תנאי כיסוי הביטוח או כל מידע כזה או אחר לאחר המעבר לאתר חברת הביטוח או לאחר רכישת הביטוח.

6.2  כל מקרה של תאונה ו/או הזדקקות לטיפול רפואי אינה ולא תהיה באחריות סאן ג׳וי בע״מ והמזמין מאשר זאת.

אחריות, קניין רוחני, והגבלות אחריות

ההתקשרות עם ספקים וצדדים שלישיים ומשניים.

6.3  ל״סאן ג׳וי בע״מ״ או להלן ״החברה״ אין קשר לספקים שלישיים ו/או אחריות ו/או התחייבות על טיב המוצר אותם יספקו ללקוח לאחר רכישתו באתר (לרבות חברות התעופה, חברות תיירות, חברות שירותי קרקע, ספקי אטרקציות מקומיים בישראל או בחו״ל, שירותי הסעות והעברות, מועדני לילה, מועדוני יום, או אתרי תיירות צד שלישי), והחברה אינה ולא תהיה אחראית לאיזה או לאחד מהמעשים של המזמין מצד הספק הנובעים משימוש באחד משירותיהם, ולא יהיו למזמין טענות או תביעות כלשהם נגד ״סאן ג׳וי בע״מ״ בנוגע לכל נזק שייגרם למזמין כתוצאה משימוש בשירות לרבות כניסה או אי כניסה של מועדון לילה או מועדון יום בחו״ל, איחור באספקת אטרקציות בחו״ל תאונה ו/או פגיעה ו/או יחס אישי כזה או אחר או כל נושא אחר שאינו נקשר להזמנת טיסות ובתי מלון בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ואינה ערבה לטיב המוצר דיוק המוצר או לכל מעשי הספקים בשום צורה או דרך.

6.4  הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים המופיעים באתר או ברשתות החברתיות ו/או הפרסומים בהם האתר משתמש הינם הרכוש של בעלי תכנים אלה, ואף עשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה את רישיון השימוש בהם כדין לגבי התוכן ו/או התמונות /ואו תכני הוידאו בהם ״סאן ג׳וי בע״מ״ משתמשת (להלן: “הסכמי צד שלישי”). החברה אינה נוטלת כל אחריות שהיא לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. על המזמין והמשתמש באתר לאשר כי התנאים של הסכמי צד שלישי כאמור יחייבו אותו בקשר עם השימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים שלישי שניתנו לחברה. החברה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים והינה נוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צד שלישי כזה או אחר. במידה ונפגעו זכויותיו של צד שלישי באופן שאינו מכוון או בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני בכתובת דוא״ל הבאה: hello@sunjoy.co.il

6.5  חלה התחייבות על המשתמשים באתר כי אינם יפרסמו את התוכן, את מוצרי המותג ו/או חלק ממנו לא כקובץ, לא באמצעי שכפול לא באמצעי דפוס, ולא במיתוג ״סאן ג׳וי בע״מ״ ללא אישור בכתב מראש מהחברה. כל תכני המיתוג בהם החברה משתמש כגון: לוגו, מיתוג דיגיטלי, סימני מסחר, שם החברה, העיצוב, אופן ההגשה שייכם לחברה בלבד על פי החוק והשימוש בהם ללא אישור בכתב או מראש אסורים.

הודעות חשובות ודגשים לפני טיסה, בית מלון, אטרקציות, חבילת מסיבות או רכישת חבילת נופש

6.6  באחריות הנוסעים לוודא כי ברשותם דרכון תקף לשישה חודשים לפחות ממועד היציאה מהארץ, וכן אשרות כניסה למדינות הכלולות במסלול נסיעתם.

6.7  מסמכי הנסיעה יישלחו לנוסעים בדוא״ל אשר סופק בעת סיום ביצוע ההזמנה באתר ועם קבלתו מאת ספקי השירות השונים, לעיתים סמוך למועד היציאה מהארץ. באחריות הנוסעים לוודא כי ברשותם נמצאים כל המסמכים הרלוונטיים לנסיעה (כרטיסי טיסה, שובר אישור שהייה במלון, שובר העברות, אישור על רכישת אטרקציות, וכו’) ולהציגם בשדה התעופה/המלון/ספק השירות המקומי או מול הגורמים הרלוונטיים. על הנוסעים לבדוק את חומר הנסיעה מיד עם קבלתו מחברתנו ולוודא כי תואם את תנאי ואת פירוט הזמנתו.

6.8  על אחריות הנוסע לבדוק, ולהתעדכן בכל רגע נתון .בכל הקשור להוראות כניסה בעת הקורונה של אותה מדינה אליה הוא מגיע. ( בדיקות, בדודים, טפסים, וכו,).

6.9  יודגש ויצויין כי המחירים והשירותים באתר מתייחסים לנוסעים בעלי דרכון ישראלי בלבד וכי ״סאן ג׳וי בע״מ״ לא תהיה אחראית על כל עניין הקשור באשרות כניסה או ויזות.

7.0 יודגש ויצויין כי באחריות המזמין לבדוק את תנאי הכניסה למדינה אליה רכש כרטיס טיסה, או בית המלון, או חבילת נופש והן את חוקי ההגירה והכניסה אליה.

7.1  יודגש ויצויין כי על אחריות המזמין להופיע לטיסה כשבידיו דרכון תקף לששת החודשים לפחות שלאחר מועד הטיסה.

7.2  על תנאים ותקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל בלבד. ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין ודבר בנוגע לתנאים ותקנון זה ו/או השימוש באתר הינו בבתי המשפט בתל אביב בלבד.

בכל הנושאים הקשורים לקורונה ו/או הגבלות כלשהם ביציאה או בכניסה לישראל על אחריות המזמין לפני היציאה ולפני הרכישה להתעדכן בהנחיות ובכל המידע המדויק והרלוונטי באתר משרד הבריאות בכתובת: https://corona.health.gov.il/

רישום לחבילות נופש ע״ב מקדמה בלבד

ניתן להירשם לחבילות נופש ע״ב דמי הרשמה מראש על סך 400₪ אשר מהווים את תפיסת המקום בעבור האורחים בבית המלון + טיסה + העברות מראש ושמירת המחיר הקיים על חבילת הנופש. במקרה של ביטול, החברה רשאית שלא לבצע החזר בעבור דמי ההרשמה (המקדמה) מכיוון שהם מהווים תפיסת מיקום החדרים בבתי המלון, העברות, ורישומים על הטיסה וביטולם כרוכים בעלויות מול הספקים השונים.

ישנה חובה לבצע תשלום מלא על חבילת הנופש שנרכשה כ-45 יום לפני מועד הטיסה.

מוקד שירות הלקוחות: *3427

וואטסאפ שירות לקוחות: 054-7440777

כתובת דוא״ל: hello@sunjoy.co.il

חזרה
בואו נדבר בוואטסאפ
עקבו אחרינו באינסטגרם
שלחו לנו דוא״ל
חייגו אלינו 3427*
    דף הבית
    אזור אישי
    שימו עוקב
    חפשו דיל לקיץ